Feminist Art Gallery, Solidarity (SE)

(Feminist Art Gallery, Solidarity)
FAGS är feminist separatistiskt. Mer info hittar du på http://fags.se/

Konsthall C 19-20 oktober
En plats för och av feminister.
Info om de deltagande konstnärerna i bifogat dokument!

—Nu på söndag, den 20 oktober, bjuder TIR och Söderorts Institut För Andra Visioner in till BOENDEMONOLOGEN II, på Konsthall C i Hökarängen—

BOENDEMONOLOGEN är en undersökning som bedrivs på Konsthall C under hösten och som främst tittar på den lokalpolitiska situationen i Hökarängen; hur relationen mellan konsten – som nu sägs frodas där – och platsens historia ser ut.

Exempel:
Alldeles nyligen har flera hyresgäster blivit tvungna att flytta ut ur sin gemensamma hobby-lokal p.g.a. att Stockholmshem fördubblat hyran vid förlängning av hyreskontrakt, med hänvisning till att konstnärer ska få flytta in (för en lägre hyra). Personerna ifråga är besvikna och uppgivna just nu över detta bemötande. Vi undrar: Vad berättar detta? Vad har konstnärens privilegier för negativ påverkan på andra verksamheter? OCH, framförallt: hur kan vi gemensamt tänka och göra kring denna fråga? Som konstnärer men kanske framför allt som feminister.

Vår övertygelse är att feminismen är solidarisk och handlar om att bygga subjekt som är gemensamma. Därför vill vi under några timmar på söndag undersöka vad som hindrar oss från att göra detta? Bortträngningen av personer som inte kan betala för sig är bara en del i ledet av den människohatande politik som hela tiden arbetar för att splittra individer, den politik som lurar oss att i vår tur splittra den solidariska konstnärliga praktiken. Med ett första steg nu på söndag vill vi försöka ändra på detta.

Och detta har vi valt att göra under FAGS (Feminist Art Gallery, Solidarity), som pågår på Konsthall C under helgen. TIR och SIFAV håller konsthallen öppen mellan kl.14–20. Väl där kommer du kunna ta del av diskussion med lokala aktörer, performance av TIR och Söderorts Institut För Andra Visioner samt andra verk som ställs ut under FAGS denna helg.

Fika finns till självkostnadspris!

Samtidigt visas dokumentation från Jordbro Stadsteater i Konsthall C Centrifug.

Bästa,
BOENDEMONOLOGEN